Wystąpienia publiczne i autoprezentacja swoich umiejętności, wiedzy i doświadczeń to codzienność w pracy menedżerów w przedsiębiorstwach międzynarodowych. Prezentacja ma na celu przekazanie większemu audytorium strategii firmy, informacji o przedsiębiorstwie, produktach lub usługach, ale też ukazanie indywidualnych cech przedstawiciela korporacji. Służy także zdobyciu klientów, ale i pracy, czy wyższego stanowiska. Bez dobrej znajomości języka obcego oraz bez umiejętności autoprezentacji efekt spotkania biznesowego, szkolenia czy konferencji może nie przynieść zakładanych korzyści.

Przekonująca prezentacja bez stresu

Zawsze celem prezentacji jest zdobycie zaufania oraz zainteresowania słuchaczy. Niezależnie od tego, czy grono jest liczne, czy ograniczone do kilku osób, których decyzje mogą zaważyć na karierze, zdobyciu kolejnego rynku dla usług czy produktów, albo nad wieloletnią owocną współpracą. Świadomość wagi takiego spotkania powoduje obawy, presję, wzrost adrenaliny zwłaszcza u tych osób, które nie mają olbrzymiego doświadczenia albo wiedzą o swoich ograniczeniach językowych. Stres sprawia, że nawet dobrze przygotowany prezenter może popełnić błędy, które uniemożliwiają mu osiągnięcie założonego celu. Dobrze przeprowadzona prezentacja nie zależy jednak od wrodzonego talentu, ale jest umiejętnością, którą można nabyć, tak samo, jak umiejętność obsługi komputera, telefonu czy samochodu. Przemawiania do większego audytorium i przekonywania do swoich racji można się nauczyć pod okiem profesjonalistów. Z czasem, po poznaniu technik prezentacji, wystąpienia staną się normalnością, a każde kolejne będzie mniej stresujące.

Kompetencje językowe podczas prezentacji

Jednak nie tylko trema i lęk przed reakcją słuchaczy zniechęcają do wystąpień publicznych czy do spotkań autoprezentacyjnych. Dodatkowym negatywnym bodźcem może być świadomość braków językowych. W środowisku biznesowym na międzynarodowym poziomie nierzadko niezbędna jest umiejętność prowadzenia prezentacji w języku obcym, najczęściej angielskim, ale także niemieckim, francuskim czy hiszpańskim. W przypadku takich potrzeb warto zastanowić się nad dodatkowym szkoleniem także z języka. Język obcy w biznesie wymaga znajomości szerokiego zakresu zwrotów specjalistycznych, a im wyżej zajmowane stanowisko, tym bardziej rosną oczekiwania wobec kompetencji językowych. Bez znajomości języka nie można nawet marzyć o wprowadzeniu firmy na poza lokalne rynki, czy o zdobyciu stanowiska w międzynarodowym środowisku pracy. Znajomość języka biznesowego przydaje się podczas poszukiwania dostawców, pośredników, podwykonawców, pracowników, jest niezbędny w negocjacjach handlowych. Znajomość języków obcych na poziomie biznesowym pozwala zaoszczędzić na tłumaczeniach dokumentów, na usługach tłumaczy, umożliwia bieżące śledzenie zmian na rynku, łatwiej też zyskać przychylność i zaufanie zagranicznych partnerów biznesowych.

Czym różni się angielski od angielskiego biznesowego?

Języka angielskiego, niemieckiego czy francuskiego często uczymy się w szkole albo na kursach językowych, jednak nawet znajomość języka obcego w stopniu zaawansowanym nie zawsze pozwala na swobodne posługiwanie się nim w pracy czy w prezentacjach. Język biznesowy w wielu branżach, np. prawniczej, inżynierskiej, nowych technologii, marketingu ma bardzo specyficzne słownictwo, które stosowane jest tylko w danej branży lub w żargonie pracowników. Określenia, pojęcia, wyrażenia, nazwy zjawisk czy metod działania osobie nawet z zaawansowaną znajomością języka mogą wydawać się obce i kompletnie niezrozumiałe. Kiedy musimy szybko zacząć się porozumiewać w nowym środowisku biznesowym, zmieniamy branżę, w której pracujemy, powinniśmy szybko przyswoić słówka, wyrażenia, ich wymowę, posługiwać się tym językiem sprawnie, zarówno w mowie, jak i w piśmie.

Kurs językowy i autoprezentacji

Szkolenie językowe dla biznesu powinno obejmować nie tylko naukę branżowego słownictwa, ale także przygotowywać kursantów do posługiwania się nim w negocjacjach czy prezentacjach. Z kursów językowych korzystać mogą obecni pracownicy danego sektora, ale także osoby aspirujące, które w planach zawodowych mają zmianę pracy czy stanowiska, co wymaga od nich płynnego posługiwania się językiem obcym, pewności siebie i umiejętności autoprezentacji niezbędnej podczas rozmowy o pracę.