Znajomość języków obcych jest w dzisiejszych czasach konieczna, szczególnie w kontaktach biznesowych. Rozwijanie kompetencji językowych jest niezwykle ważne, gdyż każdy język ewoluuje. Wielu pracodawców wymagających znajomości języka obcego wymaga potwierdzenia w postaci certyfikatu, który klarownie informuje o poziomie znajomości języka przez daną osobę. W tym celu powstają systemy będące wiarygodnym wskaźnikiem poziomu językowego. Przykładem takiego systemu jest powszechnie stosowany na terenie Europy system CEFR.

Co to jest CEFR?

CEFR - z ang. Common European Framework of Reference for Languages - to międzynarodowa norma opisu określająca stopień znajomości języka obcego. Stopnie podlegają konkretnej klasyfikacji i wskazują na poziom opanowania języka w czterech obszarach umiejętności, to jest w mówieniu, słuchaniu, czytaniu i pisaniu. Polska wersja językowa nazwy systemu to Europejski System Opisu Kształcenia Językowego - ESOKJ. System CEFR został zaakceptowany przez Radę Europy, wdrożony i używany jest jako oficjalna norma w ocenie kompetencji w posługiwaniu się językiem obcym. Wielką zaletą normy CEFR jest to, że dostarcza ona miarodajnych danych, które akceptowalne są na terenie całego kontynentu.

Jakie są poziomy CEFR?

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego rozróżnia sześć poziomów znajomości języka obcego. Oznaczone są one liczbą oraz cyfrą. Każdy ze stopni określa dokładnie umiejętności w dziedzinie danego języka obcego, jakie posiadła osoba identyfikowana danym oznaczeniem.


CEFR rozróżnia następujące poziomy języka:


A1 - poziom początkujący (Breakthrough - Beginner) - podstawowy, pierwszy poziom znajomości języka obcego wymagający opanowania bazowych zwrotów i wyrażeń stosowanych w codziennym życiu. Ten etap znajomości języka określa umiejętność prowadzenia bardzo prostych rozmów.


A2 – niższy średniozaawansowany (Waystage - Elementary/Pre-intermediate) - drugi poziom znajomości określający osobę o poszerzonych umiejętnościach posługiwania się językiem w sferze życia codziennego. Osoby znające język na poziomie A2 prowadzą bardziej zaawansowane rozmowy i potrafią wypowiedzieć się na tematy ogólne i typowe.


B1 – średniozaawansowany (Threshold - Intermediate) - trzeci poziom określa osobę rozumiejącą i potrafiącą prowadzić rozmowy na tematy bardziej szczegółowe, w tym z dziedzin wykraczających już poza podstawowe czynności codzienne człowieka. Bez problemu porozumie się w sytuacjach komunikacyjnych. Potrafi na podstawowym poziomie wypowiadać się na tematy abstrakcyjne.


B2 – wyższy średniozaawansowany (Vantage - Upper/Post-intermediate) - czwarty poziom znajomości definiuje osobę, która bez problemu porozumiewa się na tematy konkretne oraz abstrakcyjne. Posiada pogłębioną znajomość z zakresu słownictwa technicznego. Porozumiewanie odbywa się już płynnie a nawet spontanicznie. Swobodnie wypowiada się na bardzo dużo tematów zarówno w mowie, jak i w piśmie.


C1 – zaawansowany - (Operational proficiency - Advanced) - piąty poziom CEFR charakteryzuje osobę, która posiadła umiejętność porozumiewania się w danym języku obvym na bardzo wysokim poziomie. Wyraża się na tematy trudne, rozumie konteksty i aluzje wypowiadane niebezpośrednio. Języka używa spontanicznie odnajdując się w każdej sytuacji językowej. Bardzo dobrze posługuje się językiem mówionym i pisanym. Bez problemu rozumie wszystkie komunikaty zasłyszane oraz teksty pisane.


C2 – profesjonalny - (Mastery - Nearly native-speaker level) - najwyższy poziom biegłości języka obcego. Posługujący się językiem na tym szczeblu w pełni rozumie każdy tekst i komunikat (czytany, pisany). Doskonale opanowała każdą umiejętność posługiwania się językiem obcym. Porozumiewa się płynnie, precyzyjnie i spontanicznie. Wyraża się w sposób spójny, stosując fachowe (w tym skomplikowane) zwroty i wyrażenia.


Gdzie można potwierdzić swój poziom języka obcego?

Określenie znajomości języka jest bardzo ważne nie tylko dla informacji, ale także w poszerzaniu kompetencji językowych. Decydując się na naukę języka lub doszkalanie ważne jest, by zacząć kurs na konkretnym poziomie, co pozwala na dostosowanie materiału szkoleniowego i unikanie niepotrzebnego powtarzania informacji. Najlepsze szkoły językowe prowadzą naukę zgodnie z systemem Common European Framework of Reference for Languages.

W profesjonalnych placówkach językowych można zatem nie tylko zweryfikować i potwierdzić poziom znajomości język obcego, ale także skutecznie rozwijać swoje umiejętności. Przykładem doświadczonej i profesjonalnej szkoły językowej jest British School, która oferuje kompleksową naukę języków obcych. Szkoła językowa BS prowadzi zajęcia na każdy z sześciu poziomów (od A1 do C2) indywidualnie dostosowując program nauczania do klienta. Szczegóły oferty można poznać pod adresem internetowym szkoły: www.bs-ict.pl. BS nie tylko zweryfikuje poziom języka zgodny z systemem CEFR, ale także doskonale wyszkoli i pomoże zdobyć prestiżowe certyfikaty językowe.

British School to doskonały sposób na naukę języka obcego.