Angielski jest globalnym językiem biznesu. Wielu podejmuje się jego nauki przede wszystkim ze względu na pracę, żeby móc rozmawiać z zagranicznymi klientami. Żeby zrobić duże wrażenie na obcojęzycznym rozmówcy, warto znać angielski biznesowy. Może się on również przydać w wielu innych sytuacjach, m.in. w czasie załatwiania spraw formalnych w tym języku. Przedstawiamy najważniejsze słowa i zwroty biznesowe po angielsku.

Business English – podstawowe słownictwo

Dzięki bardzo dobrej znajomości języka obcego można zrobić pozytywne wrażenie na partnerach biznesowych. Nie wystarczy posługiwanie się wyłącznie językiem ogólnym. Dopiero znając angielski biznesowy, można z powodzeniem prowadzić rozmowy z zagranicznymi partnerami. Jest to język bardziej formalny, używany w czasie spotkań biznesowych, eventów czy na prezentacjach. W wielu branżach korzysta się ze skrótów pochodzących z języka angielskiego, mimo tego, że komunikacja w firmie odbywa się w języku polskim. Do takich zwrotów należą:
 • CEO (chief executive officer) – osoba, która pełni funkcję dyrektora generalnego lub prezesa zarządu, a ogólnie – najważniejsza osoba w firmie.
 • ASAP (as soon as possible) – sformułowania tego używamy, kiedy chcemy dostać dany materiał najszybciej, jak jest to możliwe.
 • FYI (for your information) – skrót ten pojawia się przede wszystkim w e-mailach i znaczy „do twojej wiadomości”.
Do podstawowego słownictwa w Business English możemy zaliczyć:
 • deal – umowa,
 • brainstorming – burza mózgów,
 • agreement – porozumienie,
 • sales representative – przedstawiciel handlowy,
 • compromise – kompromis,
 • to make an offer – złożyć ofertę,
 • business meeting – spotkanie biznesowe,
 • founder – założyciel,
 • turnover – obrót finansowy,
 • fulfil requirements – spełniać wymogi,
 • condition – warunek.

Angielski biznesowy – wyrażenia i biznesowe idiomy

Biznesowy język angielski jest specyficzny. Choć niektóre słówka mają zastosowanie w codziennej konwersacji, to najbardziej przydają się one podczas spotkań mających formalny charakter. Znajomość angielskiego biznesowego jest niezbędna w przypadku każdego, kto ma kontakt z klientami czy kontrahentami mówiącymi w tym języku. Niewiedza może powodować, że nie zrozumiemy tego, co mówi do nas rozmówca albo błędnie zinterpretujemy jego słowa. W każdej firmie, która ma zagranicznych partnerów posługujących się językiem angielskim powinien być zatrudniony specjalista, który zna biznesowe wyrażenia w tym języku. Poniżej znajdują się przykładowe zwroty, które mogą się przydać podczas spotkania biznesowego:
 • We have important issues to discuss. – Mamy ważny temat do omówienia.
 • Is there any other business? – Czy są jakieś inne sprawy?
 • Feel free to raise questions at any time. – Proszę śmiało zadawać pytania.
 • Maybe we can come back to that later. – Może wróćmy do tego później.

angielski biznesowy

Czym jest angielski biznesowy?

Angielski biznesowy to przede wszystkim branżowa terminologia. Słownictwo należy dopasowywać do specyfiki przedsiębiorstwa. W jednym przypadku konieczne będzie opanowanie zwrotów typowych dla branży prawnej, w innym dla medycznej, a jeszcze w innym dla chemicznej. Nauka angielskiego biznesowego wymaga również poznawania pewnych zasad etykiety, których należy przestrzegać, np. podczas rozmów telefonicznych.

Sprawdź kursy: Angielski w biznesie

Dlaczego warto się uczyć Business English?

Angielski biznesowy przyda się przede wszystkim tym, którzy pracują w międzynarodowych firmach lub mają obcojęzycznych klientów lub kontrahentów. Znajomość branżowych zwrotów ułatwi komunikację, a korzystanie z nich spowoduje, że będziemy mogli wywrzeć pozytywne wrażenie na rozmówcy. Bogate słownictwo biznesowe może być również potrzebne do załatwienia formalności w zagranicznych urzędach. Dlatego warto zdecydować się na kurs języka angielskiego w biznesie i rozpocząć naukę.

Co to są idiomy biznesowe?

Na co dzień używamy wielu sformułowań, których znaczenie nie jest dosłowne. Wisienka na torcie, strzał w dziesiątkę, czeski film – to tylko przykłady. Analogicznie istnieją również powiedzenia w języku angielskim. Np. lend me an ear oznacza dosłownie „pożycz mi ucho”, a chodzi po prostu o to, żeby rozmówca przez chwilę nas posłuchał. Oto przykładowe biznesowe idiomy:
 • to think outside the box – myśleć nieszablonowo,
 • hard sell – agresywna sprzedaż,
 • cash cow – dojna krowa, czyli produkt, przedsięwzięcie lub dział przynoszący duże zyski,
 • a company man – osoba w pełni oddana firmie,
 • defeat a motion – odrzucić wniosek,
 • fit the bill – spełniać oczekiwania,
 • a long shot – ryzykowna próba,
 • out-of-pocket expenses – bieżące wydatki,
 • to drum up business – rozkręcać interesy.
Ich znajomość zdecydowanie przydać się może podczas rozmów biznesowych.Zapraszamy do zapoznania się z ofertą: Angielski dla firm w Warszawie